حدوث و قدم نفس در آیینه قرآن و حدیث
53 بازدید
محل نشر: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد » بهار و تابستان 1380 - شماره 51 و 52
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دیری است که ذهن جستجوگر آدمی در پی یافتن پاسخ به پرسشها ومعماهای مربوط به حیات خویش و خاستگاه آن است. فیلسوفان، عارفان،‌مفسران و محدثان، کم و بیش در این عرصه به گفت و گو نشسته‌اند که نفس آدمی چگونه حقیقتی است و سابقه وجودی آن تا کجاست؟ آیا بر بدن تقدم دارد؟ این تقدم اگر حقیقت دارد، چگونه است و متون دینی در این باب چه رهنمودهایی دارد؟ این رهنمودها تا چه حد بر داده‌های عقلی استوار است. نگارنده در این نوشتار با طرح آیات و روایاتی که مورد استناد مدعیان تقدم نفس بر بدن قرار گرفته، در صدد است تا نشان دهد متون مورد نظر در اثبات تقدم نفس بدان معنی که اهل ظاهر پنداشته‌اند،‌ چندان کارآیی ندارد. هرچند پذیرش نوعی پیشینه برای جان آدمی نسبت به بدن، انکار ناپذیر می‌نماید؛ اما این معنی با پذیرش وجود حقیقتی متشخص و فراتر از بدن به نام نفس ملازمت ندارد. با آنکه بشر در زمینه‌های مختلف علمی و فلسفی به پیشرفتهای نسبتاً عظیمی دست یافته است، هنوز مسایل مربوط به روان انسان و درون او از پیچیده‌ترین مسایلی به شمار می‌آید که ذهن عالمان و فیلسوفان را به خود مشغول ساخته‌ است؛ معمایی که حل آن از عهدة ابزار پیشرفته تجربی، آزمایشگاهی و لابراتوارها بیرون است و همچنان عبارت مشهور دکتر «کارل» را در خاطره‌ها زنده می‌کند که انسان را موجودی ناشناخته معرفی کرده است... کلید واژه‌ها: حدوث، قدم، ‌روح، نفس، جنودمجنده، طینت، عالم ‍ذر.